Skip to content
pattern
projekcia

Projekcia

Ponúkame komplexné projekčné služby od počiatočného stretnutia, návrhu a konzultácií s investorom až po kompletnú projekciu a vypracovanie cenovej ponuky.

Ak sa rozhodnete pre spoluprácu s nami, získate:

  • Návrh technického riešenia
  • Dokumentáciu pre územné rozhodnutie
  • Dokumentáciu pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Projekt zmien stavby
  • Projekt skutočného vyhotovenia
  • Autorský dozor
  • Audit – podrobné zdokumentovanie existujúcich riešení

Realizujeme projekciu dátovej infraštruktúry od malých kancelárskych priestorov až po väčšie bytové a administratívne komplexy, shoppingy, výrobné haly a logistické areály.

eeb8376948405992c4483ede9a187b01a851703b
pattern

Postup

Po skontaktovaní sa so zákazníkom sa snažíme obuť si jeho topánky a pozerať na daný projekt najskôr jeho optikou. Najskôr sa veľa pýtame. Pýtame sa na víziu projektu, jeho identitu, smerovanie, účel jeho využitia a funkcionalitu. Zaujímajú nás budúce plány investora, jeho predsavzatia, ako aj všetky ďaľšie atribúty, ktoré by mal projekt spĺňať, aby naplnil očakávania investora i svojich uživateľov. Pýtame sa na režim fungovania objektu, na úroveň požadovaného štandardu a komfortu, ale takisto na mieru zabezpečenia. Konfrontujeme tieto očakávania s našími skúsenosťami a dostupnými technológiami na trhu.

01

Náš obchodný zástupca sa s vami stretne, pričom jeho úlohou je vám poradiť a získať celkovú predstavu o zabezpečení priestoru podľa vašich potrieb.

02

Na základe vašej predstavy, požiadaviek, náročnosti a odhadovanej ceny vyberieme konkrétny typ (značku) EZS a následne naše projekčné oddelenie spolu s odborníkmi na dané technologické komponenty spoločne vytvoria projekt na mieru. Ten sa zakreslí do pôdorysu budovy, kde je jasne naznačené umiestnenie prvkov systému.

03

Po zapracovaní vašich pripomienok, odsúhlasení návrhu a vytvorenia výkazu výmer (zoznam potrebných komponentov a stavebných zásahov), vypracujeme cenovú ponuku, ktorú vám predložíme na schválenie.

04

Po finálnych úpravách a schválení cenovej ponuky sa pristupuje k realizácii.

05

Po zhotovení diela vám odovzdáme projekt, v ktorom sú zakreslené presné pozície koncových prvkov, EZS boxu a káblových trás.

06

Naši technici nainštalujú v priestore kabeláž a osadia koncové prvky. Následne nastupuje odborník na zabezpečovací systém, ktorý nakonfiguruje riadiacu jednotku podľa vašich požiadaviek.

07

Po spustení systému prebehne zaškolenie na ovládanie systému.

Prečo si vybrať LAST MILE?

Naše projekty a návrhy si verifikujeme následnou prevádzkou a servisom

nielen nami dodávaných riešení, učíme sa tak z vlastných chýb i z chýb našej konkurencie. Naši projektanti majú praktické skúsenosti aj zo samotnej realizácie kabelážnych trás a ponúkaných systémov.

Naše projekty upravujeme po pripomienkach našich zákazníkov

dovtedy, kým sa výsledok nezhoduje s očakávaniami zákazníka. Nemeriame náročnosť ani čas venovaný projekcii, jediným merítkom pre nás je spokojnosť nášho zákazníka a naša vlastná satisfakcia z dobre vykonanej práce.

Pomôžeme vám ušetriť

S nami ušetríte na realizačných nákladoch vďaka návrhu systémov špecializovanými nástrojmi ako sú napríklad 3D vizualizácie pohľadov kamier, WiFi diagramy šírenia signálu cez materiály stavebných konštrukcií, presné priestorovo rozrátané schémy pre optimalizáciu veľkostí rozvádzačov, vedení a rozvodní.

Budujeme partnerstvá

Udržiavame dlhoročné partnerstvá s výrobcami kabelážnych systémov ako Reichle & De-Massari, Panduit, Shrack, Siemens či Solarix. Rovnako dobré vzťahy budujeme aj so svojimi klientmi. Komunikujeme s nimi počas riešenia návrhu, posielame rozpracované dokumentácie a dolaďujeme detaily na základe ich požiadaviek.

Riadime sa najnovšími technológiami a postupmi

Ak počas projektovania narazíme na nedostatky alebo odhalíme príležitosti na zlepšenie, informuje vás o nových možnostiach ako systém zdokonaliť. Pokiaľ budete súhlasiť, prepracujeme celý výkaz aj projekt.

Zaujímame sa o potreby klienta a fungovanie budov

Zbierame informácie a porovnávame viaceré možnosti riešenia, aby sme docielili vašu spokojnosť a správny chod budov.

Odborne spracované projektové dokumentácie

group 4800

Systémy, ktoré navrhujeme
a projektujeme

Na základe vstupných informácií a požiadaviek klienta, je naše projekčné oddelenie schopné vymyslieť a navrhnúť to najvhodnejšie riešenie pre ktorýkoľvek z nami ponúkaných systémov.

Naše projekty sa snažíme navrhovať tak, aby boli všetky predstavy a očakávania klienta naplnené a aby bol celý systém vo výsledku plne funkčný.

Prípadová štúdia

APOLLO

Nové Apollo je administratívna budova v Bratislave, stojaca na mieste neslávnej budovy Apollo I BC, ktorá mala v minulosti značné problémy so statikou. Išlo teda o inštaláciu na budove, ktorá môže byť pod drobnohľadom verejnosti.
Administratívne budovy
logo
Prípadová štúdia

GEMO

GEMO a.s. patrí medzi významných hráčov v segmente pozemného staviteľstva na českom a slovenskom stavebnom trhu.
Administratívne budovy
Pozemné staviteľstvo
Novostavby
Rekonštrukcie
Dizajn bez názvu (3)
Prípadová štúdia

Free Company

Táto spoločnosť poskytuje služby fulfillment klientom z celého sveta. Znamená to, že sa majú na starosti skladovanie, kompletizáciu a odoslanie tovaru (eshopových objednávok) do celého sveta.
Kamerové systémy
Systém kontroly vstupu
kabeláž
Optické siete a mnohé iné…
LM_Free-Company_Rectangle
Prípadová štúdia

Kooperativa

Spoločnosť Kooperativa sa na poli poisťovníctva pohybuje už viac než 30 rokov. O ich schopnostiach svedčí aj fakt, že služby tejto poisťovne využíva viac ako 1,5 milióna klientov.
Elektronický zabezpečovací systém
Kamerový systém
Systém kontroly vstupu
A mnohé iné…
LM_Kooperativa_Rectangle
pattern

S čím Vám vieme pomôcť

Ostatné služby


Máte záujem
o naše riešenia?

Chcem konzultáciu