Skip to content
pattern
parkovacie systemy

Parkovacie systémy

Sú plne automatizované a prinesú Vám nielen maximálny komfort, ale aj kontrolu pri správe a riadení parkovacích plôch, a to pri minimálnom nároku na pracovnú silu.

Parkovací systém je možné riadiť:

  • priamo na mieste (SBS/vrátnica),
  • cez systém externého dohľadového centra, ktoré ponúka nepretržitú (24/7) online podporu a dohľad nad parkoviskom.
  • autonómne, bez potreby riadenia fyzickou osobou

Sme pripravení navrhnúť Vám jedinečné, na mieru šité riešenie, ktoré obstojí aj v tej najväčšej premávke. Navyše ako poistku na riešenie neočakávaných udalostí ponúkame našim klientom záručný a pozáručný servis.

image 38
pattern

Zaujímavé funkcie

Softvérové rozpoznávanie ŠPZ

Jeho činnosť spočíva v tom, že kamera pri rampe nasníma ŠPZ vozidla, porovná ho s databázou a na základe prístupových práv mu umožní alebo neumožní vjazd/výjazd na parkovisko. Je možné kombinovať ho aj s inými systémami, napríklad v priemyselných parkoch s váhami nákladných vozidiel. Systém dokáže automaticky priradiť nameranú váhu vozidla k ŠPZ.

eac3ed4dcc63cfc8ce9c6fa4079ac4a071a61118

Zaujímavé funkcie

Signalizácia voľných
a obsadených parkovacích miest

Systémy inteligentnej navigácie na parkovisku alebo signalizácie voľných miest šetria čas pri hľadaní voľného miesta, ale tiež zefektívňujú celý pohyb po parkovisku. V podzemných garážach takto zároveň znižujú emisie áut.

b26413ce2a4dd6f7e8f67d934e081f00bc37e862

Zaujímavé funkcie

Turnikety

Pre niekoho možno prežitok, pre niekoho nevyhnutná súčasť akejkoľvek budovy či priemyselného areálu. Tak či onak, turnikety prešli obrovskú cestu a najnovšie produkty by sme technologicky “odporúčali” premenovať, keďže sú to veľmi inteligentné zariadenia ponúkajúce široké možnosti zvyšujúce komfort a bezpečnosť vstupných priestorov.

4b0f4f8770b225812246e0d64da51e0360d90cdb
kombinacia s inymi systemami parkovacie systemy

Kombinácia
s inými systémami

Parkovací systém je možné prepojiť aj s inými systémami a technológiami, napr. s prístupovým systémom, kamerovým systémom alebo akýmikoľvek inými zariadeniami cez vstupno/výstupné moduly, respektíve pri komplexnejších systémoch cez aplikačné interface a softvérovú integráciu.

Pre správne fungovanie a manažovanie parkovacieho systému podľa predstáv klienta je potrebné riadiace prvky systému pripojiť do dátovej siete pomocou štruktúrovanej kabeláže.

V kombinácii s prístupovým alebo kamerovým systémom je možné dosiahnuť lepší manažment a evidenciu vstupov pomocou databáz, umožňovať prístup na parkovisko pomocou funkcie čítania ŠPZ a v neposlednom rade zvýšiť zabezpečenie celého parkoviska.

pattern

S čím Vám vieme pomôcť

Ostatné služby


Máte záujem
o naše riešenia?

Chcem konzultáciu