Skip to content
pattern
cctv kamerovy system

CCTV kamerový systém

Zvyšuje bezpečnosť na pracovisku, stráži majetok či zdravie, dokáže počítať ľudí či upozorňovať na bezpečnostné hrozby v reálnom čase a vďaka inteligentným softvérom dnes už aj bez potreby fyzickej obsluhy.

Majte prehľad,
nech ste kdekoľvek

 • zabezpečenie perimetra voči neoprávnenému vstupu
 • zabezpečenie prehľadu o dianí v budove, v objekte či v areáli
 • kontrola vjazdu podľa ŠPZ vozidiel
 • automatizované bezpečnostné obhliadky objektu
 • kontrola vstupu podľa rozpoznávania tvárí
 • počítanie vozidiel či návštevníkov
 • marketingové prehľady o pohlaví, rase či veku návštevníkov
 • kontrola rúška, meranie teploty či dodržiavanie vzdialeností
 • meranie rýchlosti áut pohybujúcich sa na stráženom území
 • centralizovaný dohľad nad viacerými kamerovými systémami
 • monitoring definovaných aktivít a notifikácie na sms/email a pod.
 • rýchle vyhľadávanie v hodinách záznamov na základe analýzy dát
 • inteligentné analýzy na mieru vďaka umelej inteligencii
 • integrácia s ostatnými systémami v budovách

To je len niekoľko funkcií dnešných kamerových systémov, ktoré vám pomôžu zvýšiť bezpečnosť alebo prehľad bez ohľadu na to, či sa jedná o kamerový systém pre administratívnu budovu či priemyselný areál alebo bytový dom.

image 35 1
pattern

Postup

Ako prebieha
spolupráca?

Po skontaktovaní sa so zákazníkom sa snažíme obuť si jeho topánky a pozerať na daný projekt najskôr jeho optikou. Najskôr sa veľa pýtame. Pýtame sa na víziu projektu, jeho identitu, smerovanie, účel jeho využitia a funkcionalitu. Zaujímajú nás budúce plány investora, jeho predsavzatia, ako aj všetky ďaľšie atribúty, ktoré by mal projekt spĺňať, aby naplnil očakávania investora i svojich uživateľov. Pýtame sa na režim fungovania objektu, na úroveň požadovaného štandardu a komfortu, ale takisto na mieru zabezpečenia. Konfrontujeme tieto očakávania s našími skúsenosťami a dostupnými technológiami na trhu.

01

Náš obchodný zástupca sa s vami stretne, pričom jeho úlohou je vám poradiť a získať celkovú predstavu o zabezpečení priestoru podľa vašich potrieb.

02

Na základe vašej predstavy, požiadaviek, náročnosti a odhadovanej ceny vyberieme konkrétny typ (značku) EZS a následne naše projekčné oddelenie spolu s odborníkmi na dané technologické komponenty spoločne vytvoria projekt na mieru. Ten sa zakreslí do pôdorysu budovy, kde je jasne naznačené umiestnenie prvkov systému.

03

Po zapracovaní vašich pripomienok, odsúhlasení návrhu a vytvorenia výkazu výmer (zoznam potrebných komponentov a stavebných zásahov), vypracujeme cenovú ponuku, ktorú vám predložíme na schválenie.

04

Po finálnych úpravách a schválení cenovej ponuky sa pristupuje k realizácii.

05

Po zhotovení diela vám odovzdáme projekt, v ktorom sú zakreslené presné pozície koncových prvkov, EZS boxu a káblových trás.

06

Naši technici nainštalujú v priestore kabeláž a osadia koncové prvky. Následne nastupuje odborník na zabezpečovací systém, ktorý nakonfiguruje riadiacu jednotku podľa vašich požiadaviek.

07

Po spustení systému prebehne zaškolenie na ovládanie systému.

Ako postupujeme pri návrhu kamerového systému?

 • S každým zákazníkom sa najskôr rozprávame o tom, PREČO potrebuje kamerový systém, ČO potrebuje strážiť alebo o ČOM potrebuje mať prehľad a informácie a AKO si predstavuje fungovanie svojho kamerového systému. Až po získaní podrobnej predstavy zákazníka sa púšťame do ďalších krokov.
 • Pri prvotnej obhliadke a stretnutí sa zistí charakter budovy a spôsob využitia kamerového systému (prehľadové využitie, detailné zábery, oblasti so zvýšeným záujmom dohľadu, oblasti s nižším významom dohľadu)
 • Po získaní potrebných informácií sa zakreslí do pôdorysu objektu prvotný návrh rozmiestnenia koncových prvkov s vyznačenými oblasťami pohľadov kamier
 • Na miesta, kde vyslovenie nie je nutné inštalovať kamery s varifokálnym (nastaviteľným) objektívom, navrhujeme podľa oblasti dohľadu kamery s konkrétnym rozlíšením a objektívom podľa uhlu záberu a vzdialenosti dohľadovanej oblasti. Takýmto spôsobom je možné pre klienta ušetriť nie malú časť investície.
f7be2df85fce2cd185524997fc79868ac90be537
 • Návrh sa predloží klientovi a zakreslia sa zmeny (posuny kamier, doplnenie chýbajúcich kamier, odstránenie nadbytočných kamier…)
 • Po výslednom počte kamier sa urobí prepočet pre požadované úložisko a dátový tok, na základe ktorých sa následne vyberá nahrávacie zariadenie a počet hardiskov
 • Po žiadosti klienta je možné vypracovať ako príplatkovú službu 3D návrh dohľadovaných priestorov s umiestnením konkrétnych typov navrhovaných kamier s presnými parametrami. Výstupom 3D návrhu je následne zoznam navrhovaných kamier s
 • parametrami (rozlíšenie, objektív, výška inštalácie) a tiež pohľady jednotlivých kamier.
 • a až tu prichádza na rad výber konkrétnej platformy kamerového systému – značky kamerového systému, značky kamier a podobne podľa toho, ktoré riešenie cenovo a funkčne najlepšie vyhovuje do zákazníkovho prostredia.
5a7fd0900d3065401cf0181b4ea7d07639bdcdc3

Detailný návrh kamerového systému s konkrétnymi pohľadmi a parametrami jednotlivých kamier

animation4

Výrobcovia, s ktorými najčastejšie spolupracujeme pri návrhoch kamerových systémov

Digifort je profesionálny video manažment systém, ktorý Vám ponúkne centralizovaný pohľad pre všetky kamery či iné systémy, ktoré potrebujete dohľadovať z jedného miesta. Od vzniku je jeho cieľom integrácia systémov. Spolupracuje s 99% všetkých kamier na svete.

AXIS je akési Ferrari medzi kamerami, a to vďaka komplexnému portfóliu od kamier, vlastnej čipovej technológii, dlhoročným skúsenostiam a snahe o maximálnu kvalitu dodávaných riešení.

Jedna z najprogresívnejších spoločností v oblasti kamerových systémov s komplexným portfóliom a s dobrým pomerom ceny a kvality.

Avigilon, je podobne ako Digifort, profesionálny video systém s vlastným portfóliom kamier a ostatného CCTV hardvéru. Ponúka pokročilé video analýzy a riešenia na mieru.

Podobne ako Hikvision patrí aj DAHUA k technologickým leadrom v kamerových systémoch. Rozdiely medzi ich produktmi sú veľmi malé a my sme radi, že môžeme pracovať s technológiami oboch partnerov.

kombinacia s inymi systemami cctv

Kombinácia
s inými systémami

Kamerový systém má predovšetkým zabezpečovaciu funkciu, a preto kombinácia so zabezpečovacím systémom prináša veľké množstvo výhod, ako napríklad odosielanie poplašných hlásení pri narušení sledovanej oblasti alebo spustenie tichého poplachu, respektíve sirény.

V kombinácii s prístupovým a parkovacím systémom sa využívajú funkcie rozpoznávania tvári a ŠPZ, kedy je pri zhode vstupného údaju s údajom uvedeným v databáze prístupov umožnený vstup do zabezpečenej oblasti.

pattern

S čím Vám vieme pomôcť

Ostatné služby


Máte záujem
o naše riešenia?

Chcem konzultáciu