Skip to content
pattern

Prípadová štúdia

NOVÉ APOLLO

Nové Apollo je administratívna budova v Bratislave, stojaca na mieste neslávnej budovy Apollo I BC, ktorá mala v minulosti značné problémy so statikou. Išlo teda o inštaláciu na budove, ktorá môže byť pod drobnohľadom verejnosti.

Business Centrum
Kamerový systém
Parkovací systém
Prístupový systém
Výťahový systém
Zabezpečovací systém
logo
logo
Klient

APOLLO

Čo je Nové Apollo?

administratívna budova v Bratislave

Prečo nás oslovili?

Klient nás oslovil s požiadavkou inštalácie slaboprúdových systémov v novopostavenej budove s názvom Nové Apollo. 

Keďže sa jedná o modernú budovu, nároky na zabezpečenie sa do veľkej miery odvíjali od najnovších trendov zameraných na integráciu a vzdialenú správu, ktoré budú v najbližších rokoch ovplyvňovať tento sektor.

LAST MILE riešenie

Naše riešenie muselo zohľadňovať život budovy, jej prevádzku, režim a vedieť flexibilne reagovať na neustále zmeny v požiadavkách nájomcov budovy. A to až na úroveň špecifických požiadaviek každého jednotlivca. 

Cieľom bolo tiež optimalizovať možné náklady pri inštalácii a urobiť ukážkovú inštaláciu, na ktorú môže byť hrdé LAST MILE aj HBR.

Realizácia riešenia

Od začiatku to bol komplexný a živý proces. Nielen fáza projekcie, ale aj samotná realizácia diela prinášala kontinuálne zmeny v požiadavkách na funkcionalitu. Vďaka tomu sme sa naučili, že to po čom sa musíme pri návrhoch pozerať najskôr, je najmä modularita a integrácia.

V návrhu riešenia boli zohľadnené najnovšie štandardy v oblasti bezpečnosti, a to z pohľadu výberu koncových prvkov, komunikačných protokolov i end-to-end šifrovania celej dátovej komunikácie.

Dosiahnutý výsledok

Navrhnutá technológia slúži súčasne ako centrálna technológia zabezpečenia budovy, ale rovnako ako jednotná integračná platforma s jedinou databázou a synchronizáciou užívateľov i práv naprieč všetkými prepojenými systémami. 

Dôraz sa kládol dôraz takisto na jednoduchosť obsluhy a možnosti manažmentu celého riešenia, čomu pomáhajú vizualizačné nástroje a schematické mapy. 

Zohľadňovali sme požiadavky na integráciu treťostranných systémov jednotlivých nájomcov, ktoré sú vďaka integračným možnostiam centrálnej platformy ľahko a rýchlo implementovateľné. 

Centrálna platforma prepája systémy kontroly vstupu so všetkými ostatnými systémami budovy ako kamerový systém, zabezpečovací systém, systém riadenia výťahov, parkovací systém, systém požiarneho zabezpečenia budovy, systém riadenia návštev, audio-video komunikátory a podobne. Vďaka tejto integrácii sa dajú voliť ľubovoľné režimy a scenáre individuálne prispôsobiteľné požiadavkám nájomcov. To umožňuje značne urýchliť pohyb po budove či zjednodušiť navigáciu. 

Ako autentifikátory sa dajú použiť všetky aktuálne dostupné technológie od fyzických a mobilných kariet cez QR kódy či biometrické prvky. 

Výnimočnosť tohto riešenia je nielen skladba použitých systémov, ale tiež spôsob ich riadenia, ktorý sa v plnej miere presunul od tradične relátkového riadenia do plne softvérového riadenia, využívajúc pritom aj prvky umelej inteligencie.

Modulárne navrhnutá chrbticová dátová sieť budovy je otvorená rozširovaniu riešenia či doplneniu akýchkoľvek ďalších technológií do tohto živého a uceleného ekosystému.


Galéria

Fotky z realizácie

Máte záujem
o naše riešenia?

Chcem konzultáciu