Skip to content
pattern
chrbticove siete

Chrbticové siete

Tvoria nosný základ pre ostatné siete a systémy či v budovách alebo celých areáloch. Sú základným piliérom, na ktorých sa budujú ďaľšie komunikačné vrstvy.

Chrbticové siete

Centrálny nervový systém budovy, ktorý je obmieňateľný a dokáže rýchlo reagovať na nové požiadavky. Systém, ktorý je pripravený na budúcnosť.

chrbticove siete2
pattern

Postup

Ako postupujeme
pri návrhoch chrbticových sietí?

01

V prvom rade sa snažíme mať prehľad o najnovších sieťových technológiách, ale takisto vlastné praktické skúsenosti s ich prevádzkou.

02

Potom v spolupráci so sieťovými technikmi našej firmy analyzujeme dostupné technológie a ich silné a slabé stránky, investičnú náročnosť i energetickú bilanciu.

03

Zvažujeme tiež čistotu dizajnu z pohľadu prevádzky a servisovateľnosti.

04

V neposlednom rade príde na rad analýza rizík z pohľadu kybernetickej bezpečnosti.

V rámci našich služieb poskytujeme:

  • analýzu sietí a systémov, ktoré budú využívať chrbticovú sieť
  • analýzu požiadaviek na modularitu siete a prepojenia z pohľadu budúcnosti
  • výber vhodnej koncepcie riešenia chrbticovej siete spomedzi dostupných sieťových platforiem
  • návrh a projekciu chrbticových sietí
  • výstavbu chrbticových sietí vrátane zastrešenia potrebnej legislatívy pri vonkajších sieťach
  • prevádzku a servis chrbticových sietí
kombinacia s inymi systemami chrbticove siete

Kombinácia
s inými systémami

Chrbticová sieť je navrhnutá primárne pre komunikáciu všetkých systémov a prvkov v budove či v areáli. Je to sieť sietí, ktoré prostredníctvom konfigurácie aktívnych prvkov siete zdieľajú jednu fyzickú infraštruktúru.

Z tejto definície chrbticovej siete je zrejmé, že je základnou komunikačnou úrovňou pre všetky realizované riešenia a systémy. Môžu ju zdieľať prístupové systémy, kamerové systémy, telekomunikačné riešenia, parkovacie systémy, audio/video riešenia, elektromery, meranie a regulácia a podobne.

pattern

S čím Vám vieme pomôcť

Ostatné služby


Máte záujem
o naše riešenia?

Chcem konzultáciu