Skip to content
pattern

Prípadová štúdia

GEMO, a.s.

Stavebná firma GEMO a.s. sa od roku 1990 špecializuje na kompletnú výstavbu na kľúč v oblasti pozemného staviteľstva v Českej republike a na Slovensku. V rámci svojej práce sa zameriava na novostavby a rekonštrukcie. Počas svojho fungovania získala už viac než 35 ocenení.

Obchodné centrum
Chrbticové siete
Kamerový systém
Prístupový systém
Zabezpečovací systém
dizajn bez nazvu 3
logo share 1200x630 1
Klient

GEMO, a.s.

Čomu sa venujú?

Pozemné staviteľstvo – novostavby a rekonštrukcie.

Prečo nás oslovili?

Naša spolupráca s firmou GEMO sa začala už počas ich projektu vo Frýdku Místku. Ukázalo sa, že si vo veľkej miere rozumieme a radi spoločne prekonávame ustálené stereotypy. Aj preto sme s radosťou prijali ich ponuku na ďalšiu spoluprácu.

Aké riešenie potrebovali?

Podstatou zadania bol komplexný balík služieb, ktorý pozostával z vypracovania projektovej dokumentácie, následnej realizácie a správy celého projektu.

Objektom, na ktorom sme pracovali, bolo nákupné centrum OC NOVUM v Prešove. Nachádza sa v historickom centre mesta a poskytuje 30-tisíc m² predajnej plochy. Vytvára priestor pre viac ako 120 obchodov, kaviarní, reštaurácií s vonkajšími terasami, moderné 7-sálové kino, veľké fitness centrum a 500 parkovacích miest v podzemí.

LAST MILE riešenie

Vďaka komplexnosti projektu sme mohli prejaviť našu kreativitu a vášeň pre technológie. Počas celej doby spolupráce sme udržiavali úzky kontakt s firmou GEMO a architektmi z ateliéru spoločnosti ARCH DESIGN. Vďaka tomu sme zaistili, že smart riešenie, ktoré sme navrhli, bude spĺňať všetky požiadavky a očakávania po vizuálnej a technickej stránke.

Očakávania klienta

V úvodných konzultáciách sme klientovi pomohli zorientovať sa v trendoch a požiadavkách smart a security technológií pre 21. storočie, špecifických najmä pre územie Slovenska. Klientovi sme predstavili modely riešenia modernej chrbticovej siete objektu, uskutočnili zmeny a optimalizácie v rozložení pôvodne plánovaných SLP rozvodní, čím sme vytvorili viac úžitkového priestoru.

Rovnako sme optimalizovali náklady na výstavbu káblových trás a navrhli sme moderný ekosystém digitálnych technológií s minimálnou potrebou obsluhy a správy.

Aké smart riešenie sme dodali?

Najväčším prínosom bol komplexný pohľad na celý objekt cez jednu optiku. Spojili sme technológie kamerového, prístupového, zabezpečovacieho a parkovacieho systému. Vizualizovali sme šírenie verejnej WiFi cez stavebné konštrukcie so simuláciou záťaže od pripojených užívateľov. Navrhli sme aj systém na počítanie návštevníkov, vyriešili IP SIP komunikáciu objektu a implementovali zvukové navigovanie pre nevidiacich.

V rámci projektu sme tiež zabezpečili protipožiarne systémy, konkrétne elektrickú požiarnu signalizáciu a hlasovú signalizáciu požiaru. Nakoniec sme úspešne poprepájali všetky zariadenia pomocou jednotnej chrbticovej siete objektu, ktorá slúži nielen na komunikáciu medzi systémami v celom centre, ale aj na telekomunikačné pripojenie prevádzok prostredníctvom ich telekomunikačných poskytovateľov. Pomohli sme aj s koordináciou projektu na vnútorné pokrytie GSM signálom.

Realizácia riešenia

Spoluprácu medzi investorom GEMO, architektmi z ArchDesign a našimi  LAST MILE projektantmi sme pravidelne a systematicky koordinovali vďaka stretnutiam, ktoré sa konali v ateliéroch ArchDesign v Brne a tiež obhliadkou budúceho staveniska v Prešove.

Po definitívnom výbere dodávateľa naši projektanti niekoľkokrát navštívili stavbu, odkonzultovali nezrovnalosti a poskytli pomoc realizátorom s korektným dokončením diela po realizačnej stránke.

Aké systémy sme dodali?

Pre daný objekt sme vypracovali komplexný realizačný projekt pre všetky slaboprúdové systémy moderného nákupného centra. Vyprojektované boli:

  • štruktúrovaná chrbticová dátová kabeláž,
  • kamerový systém,
  • prístupový a dorozumievací systém vrátane interkomov,
  • zabezpečovací systém,
  • verejná a interná WiFi sieť,
  • počítanie osôb,
  • elektrická požiarna signalizácia,
  • hlasová signalizácia požiaru,
  • hlasové navádzanie nevidiacich,
  • parkovací systém.

Na základe vypracovaných systémov sme klientovi úspešne predložili atraktívnu ponuku na realizáciu veľkej časti z nich. Následne sme aj nainštalovali a sprevádzkovali vyprojektované dielo.

Dosiahnutý výsledok

Výsledkom bola plnohodnotne zabezpečená budova, ktorá sa môže pýšiť inovatívnymi riešeniami a vymyká sa zaužívaným štandardom.

V dnešnej dobe sa štandardy na moderné technológie veľmi rýchlo menia. V selektovaní produktov s perspektívou budúceho využitia a výborného pomeru TCO (total cost of ownership) vidíme veľký význam. Výberom našej spoločnosti klient získal efektívny a transparentný projekt a kvalitne nainštalované zariadenia. Navyše sme mu poskytli aj riešenia, o ktorých ani on sám nevedel, že ich bude potrebovať. Napriek neustálym inováciám v našom sektore  sme sa pokúsili zabezpečiť vysokú technologickú kvalitu objektu a jeho absolútnu pripravenosť aj na budúce desaťročia. 


Galéria

Fotky z realizácie

pattern

Referencia

Ako zhodnotil spoluprácu klient?

“Na LAST MILE sa mi páči najmä ich odbornosť, prístup a zázemie. Rozhodne odporúčam.”

Máte záujem
o naše riešenia?

Chcem konzultáciu