Skip to content
pattern
pristupovy system

Prístupový systém

Najkritickejší systém akejkoľvek budovy. Zabezpečuje prístup oprávnených osôb do budov, kancelárií, skladov, bytov/domov, k výťahom, do parkovísk a podobne. Musí fungovať nepretržite a umožniť okamžitú evakuáciu napríklad v prípade požiaru.

Prístupové systémy (ACS)

Umožňujú jednoducho kontrolovať vstupy a výstupy osôb v objekte. Môžu slúžiť ako monitorovací i bezpečnostný prvok v rodinných domoch či bytoch, malých aj veľkých firmách, administratívnych budovách a priemyselných parkoch.

shutterstock 1740191975 1

Možnosti využitia prístupových systémov

V súčasnosti plnia prístupové systémy množstvo funkcií, ako napríklad:

 • riadenie a evidencia návštev – visitor management
 • evidencia dochádzky zamestnancov
 • kontrola pohybu osôb v budove či v areáli
 • dohľadávanie prítomnosti osôb v oblasti s bezpečnostným incidentom v čase incidentu
 • podklad pre optimalizáciu merania a regulácie budovy
 • informácia o aktuálnom počte ľudí v objekte / areáli pre prípad núdzovej evakuácie
 • kontrola dodržiavania bezpečnostných či epidemiologických opatrení
 • zjednodušenie zabezpečenia či automatizácie v priestore (v kancelárii či v byte) priamo automatizovanou akciou z prístupového systému
 • spustenie klasického či tichého poplachu kdekoľvek v areáli, v objekte v prípade núdzovej situácie
1037c0eed6a3e9269168aa29c75d20f3108a23bd

IP Interkomy

Bezpečná a komfortná komunikácia pomocou zariadení, ktoré dodajú Vašej budove ten správny šmrnc.

Do našich projektov navrhujeme luxusné a moderné interkomy s možnosťou montáže na povrch alebo do steny.

Kombináciou audio/video komunikácie so zariadeniami prístupového systému dosiahnete komfortnú a absolútnu kontrolu nad pohybom vo Vašej budove.

Naše návrhy umožňujú integráciu interkomov do mnohých ďalších systémov.

Analógové riešenia sú prežitok, IP interkomy poskytujú viac, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

IP Interkomy majú obrovské možnosti v oblasti automatizácie.

cef817956c64fb65ddda0647081d9fb490d0eb8d
pattern

Postup

Ako prebieha
spolupráca?

Po skontaktovaní sa so zákazníkom sa snažíme obuť si jeho topánky a pozerať na daný projekt najskôr jeho optikou. Najskôr sa veľa pýtame. Pýtame sa na víziu projektu, jeho identitu, smerovanie, účel jeho využitia a funkcionalitu. Zaujímajú nás budúce plány investora, jeho predsavzatia, ako aj všetky ďaľšie atribúty, ktoré by mal projekt spĺňať, aby naplnil očakávania investora i svojich uživateľov. Pýtame sa na režim fungovania objektu, na úroveň požadovaného štandardu a komfortu, ale takisto na mieru zabezpečenia. Konfrontujeme tieto očakávania s našími skúsenosťami a dostupnými technológiami na trhu.

01

Náš obchodný zástupca sa s vami stretne, pričom jeho úlohou je vám poradiť a získať celkovú predstavu o zabezpečení priestoru podľa vašich potrieb.

02

Na základe vašej predstavy, požiadaviek, náročnosti a odhadovanej ceny vyberieme konkrétny typ (značku) EZS a následne naše projekčné oddelenie spolu s odborníkmi na dané technologické komponenty spoločne vytvoria projekt na mieru. Ten sa zakreslí do pôdorysu budovy, kde je jasne naznačené umiestnenie prvkov systému.

03

Po zapracovaní vašich pripomienok, odsúhlasení návrhu a vytvorenia výkazu výmer (zoznam potrebných komponentov a stavebných zásahov), vypracujeme cenovú ponuku, ktorú vám predložíme na schválenie.

04

Po finálnych úpravách a schválení cenovej ponuky sa pristupuje k realizácii.

05

Po zhotovení diela vám odovzdáme projekt, v ktorom sú zakreslené presné pozície koncových prvkov, EZS boxu a káblových trás.

06

Naši technici nainštalujú v priestore kabeláž a osadia koncové prvky. Následne nastupuje odborník na zabezpečovací systém, ktorý nakonfiguruje riadiacu jednotku podľa vašich požiadaviek.

07

Po spustení systému prebehne zaškolenie na ovládanie systému.

Výrobcovia, s ktorými najčastejšie spolupracujeme pri návrhoch prístupových systémov

Poskytuje komplexný prístupový a zabezpečovací systém a tvorí integračnú platformu pre všetky ďalšie systémy využívané v budovách / v objektoch.

Spoločnosť 2N dlhodobo patrí k špičke medzi interkomami a domácimi vrátnikmi, ale svojou neustálou inováciou dobýva kvalitným portfóliom trhy prístupových systémoch a automatizácie.

Tento prístupový systém z Južnej Kórey patrí k absolútnym leadrom v oblasti biometrie.

Produkty spoločnosti HID GLOBAL patria k špičke v oblasti prístupových kariet – fyzických i mobilných a k leadrom v oblasti elektronickej identity.

Otvorená platforma na riadenie prístupu a bezpečnostný softvér. Obľúbený nástroj systémových integrátorov uľahčujúci život bez kompromisov v oblasti bezpečnosti.

pattern

Čo môže obsahovať prístupový systém?

 • Pracovná stanica (Počítač) / ACS server
 • ACS box
 • Napájací zdroj
 • Záložný zdroj – Batéria
 • Riadiaca jednotka (HID, Integriti)
 • Softvér + licencie (Credo, BioStar)
 • Čítačka prístupových kariet
  • čítačka prístupových kariet
  • biometrická čítačka odtlačkov prstov
  • klávesnicová
  • bluetooth
  • a mnohé ďalšie, vrátane kombinácií uvedených
 • Zámok
  • elektro-mechanický
  • elektro-magnetický
 • Odchodové tlačidlo (Exit button)
 • Zvonček + Gong
 • Panikové tlačidlo
  niektoré panikové tlačidlá sú vybavené doplnkovými kontaktmi, na ktoré môže byť pripojený signálny kábel. Ten vyšle do systému informáciu, že tlačidlo bolo stlačené. Na základe tejto informácie môže byť spustený alarm alebo zaslané hlásenie určenej osobe/osobám.
 • Kabeláž
kombinacia s inymi systemami pristupovy system

Kombinácia
s inými systémami

ACS pracuje na princípe porovnávania prístupových práv z databázy so vstupným identifikačným údajom.

Na tento účel môže okrem prístupovej karty slúžiť aj funkcia rozpoznávania tvárí alebo ŠPZ prostredníctvom kamerového systému. Po zhode vstupnej informácie s databázou daného systému je následne umožnený vstup či už do objektu alebo iných zabezpečovacích systémov.

Pri kombinácii so zabezpečovacím systémom sa využíva hlavne funkcia armovania a odarmovania priestorov pomocou prístupovej karty/čipu.

pattern

S čím Vám vieme pomôcť

Ostatné služby


Máte záujem
o naše riešenia?

Chcem konzultáciu