Skip to content
pattern
opticke siete

Optické siete

Najrýchlejšie prenosové médium, k prenosu dát využívajú rýchlosť svetla. Vďaka nim môžeme komunikovať s užívateľmi na iných kontinentoch v zlomku sekundy. No ponúkajú aj iné benefity, vďaka ktorým sa čoraz viac využívajú aj ako riešenie vnútorných dátových sietí.

Ako postupujeme pri návrhu optických sietí?

Optické siete poskytujú komunikačnú infraštruktúru minimálne pre najbližších 50 rokov. Preto je potrebné zvážiť nielen pasívnu časť siete, technológiu, ktorú nad túto modernú infraštruktúru nainštalujeme, ale aj mnoho iných faktorov. Preto pri návrhu zvažujeme:

 • súčasnosť i možnú budúcnosť areálu, budovy, či priestoru, v ktorom sa optická sieť buduje a to tak z pohľadu dostupných technológií ako aj z pohľadu budúcej zmeny účelu využitia
 • stavebné riešenie a dostupnosť jednotlivých častí siete pre budúce dopĺňanie alebo úpravy siete
 • možné majetkoprávne zmeny objektu či územia a z toho plynúce požiadavky na zmenu infraštruktúry
 • jednotlivé koncepty a technológie a to z pohľadu dostupnosti, ceny, parametrov ale takisto z pohľadu určitej nadčasovosti.
image 35

V rámci našich služieb poskytujeme:

 • analýzu požiadaviek klienta z pohľadu využitia optickej siete
 • analýzu možných budúcich zmien z pohľadu modularity navrhovaného riešenia
 • návrh a projekciu optickej siete
 • realizáciu káblových trás, vyvarenie optických vlákien
 • osadenie pasívnych i aktívnych komponentov celej siete
 • zmeranie optických prepojov
 • prevádzka a servis optickej siete

Po ukončení inštalácie rozvodov sa vykonáva meranie všetkých káblových trás certifikovaným meracím prístrojom v súlade s normou ISO/IEC 11801 2nd Edition, Am1 & AM2. Pre každú trasu je vyhotovený merací protokol definujúci fyzikálne a prenosové parametre danej trasy.

opticka infrastruktura sluzby

Rozdiel medzi optickou a metalickou kabelážou

Optická kabeláž slúži rovnako ako metalická kabeláž na vytvorenie istej dátovej siete. Hlavný rozdiel je, že v tomto prípade sa používajú optické káble, ktoré je možné použiť na omnoho väčšie vzdialenosti ako metalické. Taktiež je pomocou nich možné dosiahnuť väčších prenosových rýchlostí.

96ce466b47b4415caf09c703c0235a8c6e016e30
pattern

Čo môže obsahovať systém optickej infraštruktúry?

 • Optický kábel
 • Optické koncovky (pigtaily)
 • Prepojovací kábel LC
 • Konektor
 • Optické vane
 • Optická kazeta
 • Adaptéry
 • Aktívne zariadenie (switch)
kombinacia s inymi systemami opticke siete

Kombinácia
s inými systémami

Optické siete sú z pohľadu možností inštalácie i prevádzky vhodné do mnohých prostredí ako nosná dátová sieť pre akékoľvek systémy, ktoré potrebujú stabilné, rýchle a odolné prepojenie.

Dajú sa využiť na prepojenie telekomunikačných operátorov s koncovými zákazníkmi, na prepojenie počítačov v rámci firemnej siete, ale tiež na prepojenie ústrední požiarnej signalizácie, pre kamerové systémy, wifi infraštruktúru, odpočty elektromerov či meranie a reguláciu.

pattern

S čím Vám vieme pomôcť

Ostatné služby


Máte záujem
o naše riešenia?

Chcem konzultáciu