Skip to content
pattern

Prípadová štúdia

Kooperativa

Spoločnosť Kooperativa patrí k lídrom v oblasti poistovníctva na Slovensku a na poli poisťovníctva sa pohybuje už viac než 30 rokov. O ich schopnostiach svedčí aj fakt, že služby tejto poisťovne využíva viac ako 1,5 milióna klientov. Okrem tejto oblasti sa však aktívne venujú aj investičným projektom. A práve tu využili služby technologických nadšencov a profesionálov z LAST MILE.

Elektronický zabezpečovací systém
Kamerové systémy
Systém kontroly vstupu
Systém elektrickej požiarnej signalizácie
Kabeláž
lm kooperativa hero
kooperativa
Klient

Kooperativa

Čomu sa venujú?

Poistovníctvo a investičné projekty.

Prečo nás oslovili?

Poisťovňa Kooperativa nás oslovila so žiadosťou o komplexné služby v oblasti technologického vybavenia a zabezpečenia budovy v centrálnej časti Hlavného námestia v Bratislave. Jednalo sa o budovu patriacu medzi národné kultúrne pamiatky. V roku 2018 bola zničená požiarom, preto bola potrebná komplexná rekonštrukcia. Spojili sme teda hlavy dokopy a preskúmali možnosti z každej perspektívy.

Kooperativa má síce dlhoročnú históriu, no jedná sa o modernú spoločnosť, ktorá sa nebojí kráčať s dobou. To sme mali na pamäti aj pri vytváraní nášho systémového riešenia. 

LAST MILE riešenie

Náš návrh pozostával z úpravy elektronického zabezpečovacieho systému, kamerového systému, systému kontroly vstupu a elektrickej požiarnej signalizácie. Pod palcom sme taktiež mali úpravu štruktúrovanej a slaboprúdovej kabeláže i všetky elektroinštalačné práce.

Vďaka tomu, že sme sa na veci pozreli inak, našli sme funkčnejšie a modernejšie riešenie, ktoré ľahko priláka vhodných nájomcov do zrekonštruovaných priestorov.

Realizácia

Pod našimi krídlami bola nielen projekcia, ale i samotná realizácia spomínaného návrhu. Po predložení návrhu prebehli viaceré koordinačné stretnutia, neskôr sa spracovala projektová dokumentácia. Počas celej doby spolupráce sme boli v kontakte so zástupcami spoločnosti Kooperativa. Všetky ich požiadavky sme aktívne zapracovali do projektu a spoločne diskutovali o možných úpravách. 

Dosiahnutý výsledok

Výsledkom bola budova s komplexným zabezpečením a nádychom budúcnosti. 

Klient v súčasnosti môže využívať moderné technológie, ktoré sú vhodné a prispôsobené jeho požiadavkám. K dispozícii má jednoduchý prehľad o budove a jej stave vďaka výstupom z jednotlivých inštalovaných systémov. Správcovská služba budovy Kooperativy má vďaka našim riešeniam jedného servisného partnera.


Galéria

Fotky z realizácie

pattern

Referencia

Ako zhodnotil spoluprácu klient?

“S navrhovaním riešení sme veľmi spokojní. Pri porovnaní s podobnými firmami chcem vyzdvihnúť komplexnosť poskytovaných služieb, tzn. od návrhu riešenia (projektu) cez ich realizáciu až po samotnú správu systémov. Určite spoločnosť LAST MILE odporúčam.”

Máte záujem
o naše riešenia?

Chcem konzultáciu