Skip to content
pattern

Uhlíkovo neutrálne budovy – hudba budúcnosti alebo nevyhnutnosť?

Avatar photo
Patrícia Jaššová
-

frame 4657

Hrozba klimatickej katastrofy nad nami visí ako Damoklov meč. Práve tento fakt núti expertov, svetových lídrov i bežných ľudí hľadať iné, ekologickejšie riešenia, ktoré by tejto katastrofe mohli zabrániť. Jedným z často skloňovaných pojmov je aj uhlíková neutralita.

Čo je uhlíková neutralita

Pojem uhlíková neutralita (z angličtiny “net zero carbon”) predstavuje dosiahnutie rovnováhy medzi emisiami uhlíka a ich pohlcovaním z atmosféry.

Vedci skúmajúci klimatické zmeny aj Medzivládny panel pre zmenu klímy uvádzajú, že odstránenie oxidu uhličitého z atmosféry je nevyhnutné, keďže klimatické nebezpečenstvá môžu naďalej rásť.

Pre udržanie oteplenia pod 2 °C je potrebné dosiahnuť v rozvinutých krajinách uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Tento cieľ stanovuje aj Parížska dohoda.

Znižovanie uhlíkovej stopy vo všetkých sektoroch

Do konca tohto desaťročia by obnoviteľné zdroje, najmä solárne, mali tvoriť aspoň polovicu celkovej svetovej výroby elektriny. Musí nastať hlboká dekarbonizácia vo všetkých sektoroch a digitálna infraštruktúra by mala byť 100-krát energeticky efektívnejšia.

Green Development 2030

Najväčší čínsky technologický gigant Huawei verí, že technológia pomôže iným sektorom znížiť ich uhlíkovú stopu. Spoločnosť vydala správu s názvom Green Development 2030, v ktorej sa zameriava na to, ako môže digitalizácia a dekarbonizácia stimulovať ekologický rozvoj a poukazuje na využitie zelených riešení v kľúčových odvetviach.

Správa mapuje víziu budúcnosti, v ktorej okrem iného predpovedá, že do konca tohto desaťročia budú všetky nové budovy na celom svete fungovať s čistými nulovými emisiami uhlíka. Zároveň sa očakáva, že všetky, vrátane starších budov, by mohli byť uhlíkovo neutrálne do roku 2050.

Dosiahnutie uhlíkovej neutrality teda stanovuje jasný smer pre nové aj existujúce budovy.

frame 4657 1

Uhlíkovo neutrálne budovy

Uhlíkovo neutrálnu budovu môžeme definovať ako vysoko energeticky efektívnu budovu, ktorá si vyrába alebo obstaráva dostatok bezuhlíkovej obnoviteľnej energie, aby pokryla svoju ročnú spotrebu energie.

Pri návrhu riešenia pre uhlíkovo neutrálnu budovu sa treba zamerať napríklad na tieto možnosti:

  • zníženie spotreby energie
  • elimináciu fosílnych palív
  • využívanie obnoviteľných zdrojov
  • zníženie odpadu počas výstavby a využívanie princípovej obehovej ekonomiky
  • optimálne využitie prirodzeného denného svetla
  • úplné alebo čiastočné prirodzené vetranie počas určitej časti roka, doplnené o mechanické systémy na zabezpečenie rekuperácie tepla v zime a chladenia v lete, ak je to potrebné

Zhrnutie

Hoci uhlíková neutralita môže znieť ako hudba ďalekej budúcnosti, opak je pravdou. Je čoraz dôležitejšie, aby sa tento princíp začal uplatňovať aj pri riešení budov.


Zdroje:

https://www.eco-business.com/press-releases/huawei-releases-the-green-development-2030-report/

https://tipsaletips.com/chinas-tech-giant-huawei-touts-digital-growth-to-cut-carbon-emissions-news-eco-business/

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/international-action-climate-change/climate-negotiations/paris-agreement_cs#tab-0-0

https://architecture2030.org/zero-net-carbon-a-new-definition/

https://www.cundall.com/ideas/blog/step-by-step-how-to-achieve-a-net-zero-building


Podobné články

Máte záujem
o naše riešenia?

Chcem konzultáciu