TELCO / INTERNETINTERNET

 • Internetová linka privedená priamo do Vášho priestoru

 • Pripojenie cez optickú prípojku na zaringovanej optickej sieti

 • Použité rozhranie: Fast ETH

 • Pevná privátna / verejná IP adresa

 • Neobmedzené dátové aj časové pripojeniePRODUKTY

 • Agregované pripojenie max. agregácia 1:10

 • Garantované programy bez agregácie až do 1000 Mbps

 • Programy upraviteľné podľa potrieb a požiadaviek zákazníka

 • Ponuka značkového hardvéruPODPORA A GARANCIE

 • Podpora a garancie

 • Technický hotline 24/7/365

 • Dostupnosť služby podľa zvoleného programu

>> Cenník pripojenia
         

TELCO / HLASOVÉ SLUŽBYHLASOVÉ RIEŠENIA

 • Komplexné hlasové riešenia modelované podľa preferovaných funkcionalít

 • Štandardné / Virtuálne telefónne ústredne

 • Migrácia pripojenia od iných operátorov bez výpadku

 • Prenos existujúcich telefónnych čísiel a množín čísielVoIP HLASOVÁ LINKA

 • 1x verejné regionálne číslo
 • Odkazová schránka smerovaná
 • priamo do mailu v tvare mp3

ISDN BRA

 • DDI 10 (10x verejné regionálne číslo)

ISDN PRA

 • DDI 100 (100x verejné regionálne číslo)VIRTUAL FAX

 • Prijímanie a odosielanie faxov prostredníctvom e-mailu

 • Bez potreby privedenia linky

 • Bez potreby kupovať faxový prístroj

 TELCO / DATADÁTOVÉ OKRUHY

 • Poskytovanie dátových okruhov pre slovenských i zahraničných operátorovPRIPOJENIA BUDOV

 • Pripojenia budov realizované na optickom ringu SIX - budova / areál - SITELVIAC INFO

CBC I-V KARADŽIČOVA
APOLLO BC Prievozská, Bratislava
TWIN CITY Továrenská, Bratislava
POLUS TOWERS, Vajnorská, Bratislava
JAROŠOVA OC Jarošova, Bratislava
WESTEND TOWER Dúbravská cesta, Bratislava
AUPARK BA Einsteinova, Bratislava
OC FORUM Nám. sv. Egídia,PP
AUPARK ZA Veľká Okružná,ZA
POLUS CITY CENTER Vajnorská, Bratislava
AUPARK KE Protifaš. Bojovníkov, KE
PALACE SC Cesta na Senec, BA